DONANIM Kas 2002

Mekanik:...

Spektrometrenin Mekanik yapısı nda sağlam bir yapı üzerinde iki basınç odası, süzgeç ve kamera merceği yuvaları yer almaktadır. CCD kamera termosu odacıkların alt kısmındadır. Optik yol üzerindeki odacık yüzeylerinde basınç ve vakuma dayanıklı pencereler yer almaktadır.


Her odacığın mutlak basıncı algılayıcılar tarafından ölçülmekte, A/D çevirici tarafından örneklenmekte ve vanalar veri biriktirme sistemi ile kontrol edilmektedir. Mekanik vakum pompası ve N2 gazı basıncı 0.002 ve 2.00 bar arasında kontrol etmektedir.Yazılım:...

Basınç kontrol sistemi ve takibi bir PC (RedHat Linux) ile yapılmaktadır. basınç ve sıcaklık algılayıcıları A/D çevirici kartına (PCl-818H High Performance DAS) bağlıdır. Bir "aquisition daemon', uygun algılayıcılardan örnek alıp PC paralel çıkışı üzerinden her iki odacığa ait basınç ve vakum vanalarını kontrol etmektedir. Basınç sisteminin durumu kaydedilmekte ve gösterilmektedir. PCI sürücü ve veri alma programı C ile yazılmış geri kalan kontrol programları ise PERL ile yazılmıştır.

Kontrol Girişi: İstenen odacık basınç ve toleransları aşağıdaki basit ara yüz ile olmaktadır:


Durum Monitorü: Odacık durumu ve çevre sıcaklığı anlık olarak takip edilmektedir.
Ümit Kızıloğlu