DONANIM Kas 2002

Optik:...


Temel optik sistem içinde 7.5 cm Fabry-Perot Etalon olan çift basınç odasından oluşmuştur. Odaların üzerinde bant genişliğini istenilen değerlerde tutmak icin H-Alpha süzgeci vardır. Aşağıda ise kamera merceği ve CCD görüntüleyicisi.

Düzen:


Etalonlar:

"spacer" ların (200 ve 150 A) ayarlanması sırasında Hg lambası tarafından oluşturulan girişim saçaklarının (fringe) etalon tutucularının üst tarafından bakılarak görünüşü.

Ümit Kızıloğlu